Kevins
Hurling and Camogie Club

Club Contacts

Club Officers, Healthy Club and Mentor Contacts

Club officers and general club queries should be contacted via the club secretary’s email which is outlined below. If you wish to inquire about a specific club activity, or need to contact a team more urgently the mentor names and contacts are provided below.

Ríomhphost: secretary.kevins.dublin@gaa.ie

Coiste Feidhmiúcháin
Uachtaráin / President Filimín Crampton Philomena Crampton
Leas-Uachtaráin /VP Seán Ó Riain John Ryan
Cathaoirleach / Chairperson Uinseann Ó hAonasa Vincent Hennessy
Leas-Cathaoirleach / VC Aodhán Ó Súilleabháin Aidan O’Sullivan
Rúnai / Secretary Pádraig Ó Céirín Patsy Kearns
Cisteoir / Treasurer Pól Iácób Paul Jacobs
Leas-Cisteoir / VT Eoin Mac Réamonn Eoghan Redmond
Oifigeach Caidreamh Poibli / PRO Daithi Ó hAoláin David Hyland
Teachta Chuig Coiste Chondae  Seán Ó Riain John Ryan
Oifigeach Leas Sóisialta Leanai / Child Protection Officer Karen Ní Shiúrtáin Karen Jordan
Oifigeach Gaeilge agus Cultúir Claire Graham Claire Graham
Duine Ainmnith / Designated Person Maire Ní Móra Mary Moore
Oifigeach an Chumainn Fholláine  Micheal Ó Murchu Michael Murphy
Camógaíochta / Camogie Sinéad Ní Céirín Jenny Kearns
Coiste na nÓg
Cathaoirleach Louise Tuite Louise Tuite
Rúnai Deasmhumhnach Mac Coiligh Des Cox
Naíonra / ABC Nursery Pól Mac Mághnuis Paul McManus
Poist Eile / Other Posts
Cathaoirleach Coiste Cóitseála & Forbairt / Chairperson Coaching & Games Pól Mac Coinnigh Paul McKenzie
Oifigeach Forbartha Cluichí / Games Promotions Officer Pól Mac Mághnuis Paul McManus
Liathróid Láimhe / Handball Daithi Ó hAoláin David Hyland
Cluiche Corr / Rounders Daithi Ó hAoláin David Hyland
Scór Cian Ó Cearúil Cian O’Carroll